Naše společnost

Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků působících v oboru politologie, mezinárodní vztahy a příbuzných oborech (politická filosofie, politická geografie, bezpečnostní studia apod.). Členy ČSPV mohou být i studenti příslušných oborů.

Jako odborná vědecká společnost se orientuje na podporu a rozvoj oboru politologie a snaží se o těsnější spolupráci s dalšími společenskovědními obory.

K prezentaci výsledků výzkumu svých členů pořádá každé tři roky Kongres (první Kongres ČSPV se konal roku 2000), spolupodílí se rovněž na pořádání odborných konferencí a seminářů.

ČSPV je členkou Rady vědeckých společností Akademie věd ČR.

ČSPV je členkou mezinárodních organizací jakými jsou IPSA (od roku 1964) a CEPSA (od 1994).

Vydává recenzovaný odborný časopis Politologická revue, na jehož financování se podílí Rada vědeckých společností AV ČR.

Předsedové ČSPV

Vlastimil Havlík (od 2018)
Blanka Říchová (2012-2018)
Ladislav Cabada (2006-2012)
Vladimíra Dvořáková (2000-2006)
Jan Škaloud (1994-2000)
František Šamalík (1990-1994)