O nás

Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků působících v oboru politologie, mezinárodní vztahy a příbuzných oborech (politická filosofie, politická geografie, bezpečnostní studia apod.). Členy ČSPV mohou být i studenti příslušných oborů.

Jako odborná vědecká společnost se orientuje na podporu a rozvoj oboru politologie a snaží se o těsnější spolupráci s dalšími společenskovědními obory.