Kontakt

Česká společnost pro politické vědy

náměstí Winstona Churchilla 4
130 00  Praha-Žižkov
telefon 1: +420 224 095 204
telefon 2: +420 251 080 208

Číslo bankovního účtu pro členské příspěvky: 2600435533/2010
Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku: členské číslo
Členské příspěvky jsou splatné do konce dubna kalendářního roku.

Výše ročního členského příspěvku je 300,- Kč.

Číslo bankovního účtu pro platby za časopis Politologická revue: 2900435535/2010

Tajemník ČSPV:
Mgr. Tadeáš Celý
e-mail: 460075@mail.muni.cz

Hospodář ČSPV:
Mgr. Anežka Konvalinová
e-mail: 449212@mail.muni.cz