Vedení ČSPV

Předseda prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Místopředseda PhDr. Petr Just, Ph.D.
Další členové předsednictva doc. Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.
Ostatní členové výboru

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Ing. Petr Vymětal, Ph.D.

Vědecký tajemník společnosti Mgr. Tadeáš Celý
Hospodář společnosti Mgr. Anežka Konvalinová
Revizoři doc. Petra Guasti, M.A., Ph.D. et Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Číslo účtu ČSPV

2600435533/2010