Vedení ČSPV

Předseda doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Místopředseda PhDr. Petr Just, Ph.D.
Další členové předsednictva doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.
Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.
Ostatní členové výboru prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Vědecký tajemník společnosti Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Hospodář společnosti Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Revizoři doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Mgr. Ing. Martin Kuta, Ph.D.

Číslo účtu ČSPV

2600435533/2010