Vedení ČSPV

Předsedkyně prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
Místopředseda PhDr. Petr Just, Ph.D.
Další členové předsednictva doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
Ostatní členové výboru prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D.
Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Vědecký tajemník společnosti Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Hospodář společnosti Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Revizoři PhDr. Ilona Kruntorádová
Mgr. Ing. Martin Kuta, Ph.D.

Číslo účtu ČSPV

2600435533/2010