VIII. Kongres ČSPV – registrace a finální program

Česká společnost pro politické vědy

a

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

si Vás dovolují pozvat na

 VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy,

který se uskuteční ve čtvrtek 9. a pátek 10. září 2021 v Brně v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (v případě nepříznivých okolností se akce uskuteční online formou).

Hlavním tématem Kongresu, kterému bude věnována i zvláštní sekce panelů, jsou proměny politiky (nejen) ve střední Evropě v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2.

Pro účast na Kongresu je třeba se do 31. 8. 2021 registrovat prostřednictvím registračního formuláře a uhradit konferenční poplatek na účet číslo 2301371365/2010.

 

Obecný program Kongresu

Čtvrtek 9. září 2021

8:30–9:30     registrace účastníků

9:30–10:00     slavnostní zahájení VIII. Kongresu ČSPV

Vlastimil Havlík (předseda České společnosti pro politické vědy)

Stanislav Balík (děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity)

10:00-12:00    The Impact of COVID Crisis on Politics in Visegrad Countries

Ágnes Bátory (Central European University)

Petra Guasti (Univerzita Karlova v Praze)

Tim Haughton (University of Birmingham)

Ben Stanley (SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw)

12:00-13:00    oběd

13:00-15:00    jednání v sekcích I.

15:00-15:15    coffee break

15:15-17:15    jednání v sekcích II.

17:15-17:30    coffee break

17:30-19:30    Valné shromáždění ČSPV

od 20:00       slavnostní večeře pro účastníky Kongresu

Pátek 10. září 2021

8:30–9:00     registrace účastníků

9:00–11:00     keynote address

Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham)

11:00-11:15    coffee break

11:15-13:15    jednání v sekcích III.

od 14:00       ustavující zasedání Výboru ČSPV

 

Detailní program jednání v sekcích je ke stažení zde.