Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou splatné do konce dubna kalendářního roku.

Číslo bankovního účtu pro členské příspěvky: 2600435533/2010
Variabilní symbol pro platbu členského příspěvku: členské číslo

Výše ročního členského příspěvku: 300,- Kč.