Knihy k recenzi

V Politologické revue zveřejňujeme recenze na odborné knihy s datem vydání ne starším než dva roky před rokem předpokládaného publikovaní recenze v časopise. Výběr recenzovaného titulu je ponechán na autorce či autorovi, ve spolupráci s některými nakladatelstvími nabízíme recenzní výtisky sami. Recenze přijímáme průběžně, více k formálním náležitostem viz informace pro autory.
V případě, že o některou z následujících knih máte zájem, napište na jan.nemec(at)vse.cz
Publikaci Vám rádi zdarma zašleme.
Pokud v seznamu nenajdete knihu, kterou byste rád/a recenzoval/a, napište nám rovněž, můžeme Vám recezní výtisk od nakladatelství zprostředkovat.
Tituly kurzívou již byly recenzentům přiděleny.

 

ROK VYDÁNÍ 2016

Jakub Hornek: Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. 348 stran.

Pavel Hynčica, Pavel Maškarinec, Lukáš Novotný: Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia, 2016. 215 stran.

Miroslav Novák (ed.): Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. 516 stran.

Miroslav Hroch: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016. 340 stran.

Karel Kouba: Personalizace voleb a demokracie v Latinské Americe. Brno: CDK, 2016. 167 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 2/2016.

Karel B. Müller: Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Praha: Triton, 2016. 296 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 2/2016.

Donatella M. Viola (ed.): Routledge Handbook of European Elections. New York: Routledge, 2016. 786 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 1/2016.

 

ROK VYDÁNÍ 2015

Ondřej Horký-Hlucháň, Tomáš Profant a kol.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. 328 stran.

Jan Karlas: Mezinárodní organizace. Systémy spolupráce mezi státy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 347 stran.

Robert Leeson (ed.): Hayek: A collaborative Biography. Part III Fraud, Fascism and Free Market Religion. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. 302 stran.

Blanka Říchová a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 251 stran.

Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (eds.): Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty. Bratislava: Aspekt, 2015. 204 stran.

Dan Ryšavý, Daniel Čermák a kol.: Na / O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 213 stran.

Stanislav Balík, Petr Gongala, Kamil Gregor: Dvacet let komunálních voleb v ČR. Brno: CDK, 2015. 160 stran.

Michal Klíma: Od totality k defektní demokracii. Privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 364 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 2/2016.

Lubomír Kopeček: Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998-2002. Brno: Barrister & Principal, 2015. 340 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 1/2015.

 

ROK VYDÁNÍ 2014

Miloš Brunclík, Miroslav Novák a kol.: Internetové volby. Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie? Praha: Sociologické nakladatelství, 2014. 291 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 1/2015.

Judith Butler: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava: ASPEKT, 2014. 272 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 2/2015.

 

ROK VYDÁNÍ 2013

Jan Holzer, Pavel Molek a kol.: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, 2013. 267 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 2/2015.

Daniel Kunštát: Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 325 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 1/2016.

Eva Lebedová: Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. 264 stran. – Recenze vyšla v Politologické revue č. 1/2015.