Archiv 1995

Politologická revue, 2015, roč. 1, č. 1

Obsah

Zdeněk Jičínský:
Československý parlament v letech 1990-1992

Aleš Gerloch:
Teorie federalismu a rozdělení Československa

Zdeněk Zbořil:
Korupce, zneužívání moci a změna režimu

Karolina Adamová a Ladislav Křížkovský:
Pojmy „pozice a role“ v občanské společnosti

Vlastimil Fiala:
Regionální spolupráce ve střední Evropě

Michal Klíma:
Nad křesťanskodemokratickými stranami v západní Evropě

Blanka Říchová:
Polistopadový vývoj a nezájem (Několik poznámek k problematice studia polistopadového vývoje))

Zprávy

Recenze

Autoři čísla

Politologická revue, 1995, roč. 1, č. 2

 

Obsah

Miroslav Novák:
Je voličské chování racionální?

Eva Broklová:
Německá a československá meziválečná demokracie

Karel Vodička:
Motivační krize – prvotní příčina kolapsu komunismu

Vladimír Handl:
Česko-německé vztahy bez minulostí a budoucností

Aleš Gerloch:
Vztah práva a politiky v období sociální transformace

František Šamalík:
Legitimita a legalita: rozdílnost a totožnost

Kulatý stůl: Občanská společnost a stát

Zprávy

Recenze

Autoři čísla