Vzpomínka na prof. Bořivoje Hnízda (1952-2022)

Ve středu 27. dubna 2022 zemřel ve věku 70 let prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. Člověk, který stál u zrodu české politologie. Po svém návratu z Velké Británie na začátku 90. let se jako akademický pracovník, popularizátor a následně držitel několika významných řídících funkcí (mj. ředitel IPS FSV UK) podílel na budování oboru. Je do značné míry jeho zásluhou, že se v českém prostředí rychle etablovala politická geografie (a geopolitika) i jako součást sociálních věd. V tomto ohledu se o Bořivoji Hnízdovi dá hovořit jako o zakladateli oboru a školy. Bořivoj Hnízdo byl výraznou osobností a po dobu svého akademického působení si dokázal udržet odstup od „akademického politikaření“ a nadhled. I proto si ho vážili studující i kolegové. I proto pro něho byl charakteristický profesionální a zároveň férový a vstřícný přístup – to se projevovalo ve výuce, na konferencích, při hodnocení a posuzování ostatních.

Ze všech rolí Bořivoje Hnízda je nutné zdůraznit tu pedagogickou. Byl takovým pedagogem, který naplňoval všeobecně vžité představy o vysokoškolském učiteli. Především dokázal zaujmout a inspirovat. Jeho znalosti o světě byly fenomenální a ve spojení s charismatem a talentem pro přednášení dokázal studující nadchnout a probudit zájem o politickou geografii, dění v mezinárodní politice a hledání souvislosti mezi geografií, politikou a kulturou. Je obrovskou zásluhou Bořivoje Hnízda, že se řada jeho studentek a studentů rozhodla pro akademickou kariéru se zaměřením na politickou geografii, geopolitiku, britská studia či angličtinu jako světový jazyk. Nejen díky nim, ale i díky všem studujícím, kteří absolvovali jeho předměty, a samozřejmě jeho kolegyním a kolegům nebude osobnost Bořivoje Hnízda zapomenuta, a to včetně jeho nenapodobitelného stylu, šarmu a (v jednoznačně pozitivním slova smyslu) světáctví.

Přístup a styl, na které absolventky a absolventi předmětů Bořivoje Hnízda i po letech nadšeně vzpomínají, vykresluje následující reálná situace. Když student nedokázal (v 90. letech) odpovědět na otázku, kterými čtyřmi jazyky se mluví v Singapuru, Bořivoj Hnízdo s překvapením a mírným zklamáním pronesl: „Kolego, vy jste nikdy neviděl singapurskou bankovku? Tam ty jazyky jsou.“

V Bořivoji Hnízdovi předčasně odešla osobnost, která bude výrazně chybět studujícím, spolupracovníků a celé české politologické komunitě, jejíž byl důležitým a aktivním členem. Budeme na něho vzpomínat; často, rádi, s úctou a úsměvem.

dr. David Šanc