I. Ph.D. workshop České společnosti pro politické vědy: Výzva k podávání abstraktů

Česká společnost pro politické vědy vyhlašuje výzvu pro podávání abstraktů na I. Ph.D. workshop ČSPV, který se bude konat 8. září 2021 v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (workshop bezprostředně předchází VIII. kongresu ČSPV). Cílem workshopu je poskytnout platformu pro prezentování a diskuse výsledků výzkumu doktorských studentů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a bezpečnostních studií, případně příbuzných oborů.

Díky formátu workshopu a zaštítění zkušenými výzkumníky z jednotlivých oblastí poskytuje workshop výjimečný prostor nejen pro prezentaci výsledků a diskusi, ale i pro získání kvalitní zpětné vazby a doporučení pro publikaci výsledků doktorského výzkumu.

Deadline pro podávání abstraktů v českém nebo anglickém jazyce v rozsahu do 300 slov na emailovou adresu workshop@cspv.cz je 10. dubna 2021. Abstrakt musí obsahovat výzkumnou otázku, konceptuální nebo teoretická východiska a nástin postupu analýzy.

Workshop bude tematicky rozdělen do sekcí, kde každý účastník kromě prezentování vlastního paperu bude mít i roli diskutujícího. Předpokládá se přibližně jedna hodina na prezentaci a diskusi každého z paperů.

Rozhodnutí o přijetí abstraktu bude oznámeno do 10. května 2021. Deadline pro odevzdání finální verze paperu je 10. srpen 2021. Dodržení deadlinu je zásadní, neboť papery budou rozeslány všem účastníkům daného workshopu s předstihem.

Na závěr workshopu proběhne panelová diskuse týkající se akademického psaní a úspěšného publikování (TBC).

Účastnický poplatek: 1.000 Kč (pro členy ČSPV 500 Kč). Součástí poplatku není strava ani ubytování. Účast na workshopu nevylučuje následnou účast na VIII. Kongresu ČSPV, ba naopak je poplatek za účast na obou akcích stanoven na 750 Kč.

 

Za organizátory:

doc. Vlastimil Havlík, Ph.D.

PhDr. Petr Just, Ph.D.

doc. Mgr. Karel Kouba, Ph.D.

 

Verze pro tisk (v pdf)