Výběrové řízení FF UHK – docent (africká studia), odborný asistent (MV a EU výhodou)

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozice:

1) docent se zaměřením na africká studia, výše úvazku 1,0

Kvalifikační požadavky:

  • Ukončená habilitace, nebo zahájení habilitačního řízení do konce roku 2021 v oboru politologie nebo příbuzném.
  • Minimálně Ph.D. v oboru politologie nebo příbuzném.
  • Publikační a výzkumná činnost v oboru politologie nebo příbuzném.
  • Znalost anglického jazyka a schopnost v něm přednášet.

Termín nástupu: červenec 2020 (příp. dle dohody), více informací zde

2) odborný asistent pro Katedru politologie FF UHK, výše úvazku 1,0.

Kvalifikační požadavky:

  • Titul Ph.D., případně ukončení Ph.D. studia do konce akademického roku 2020/2021.
  • Publikační a výzkumná činnost v oboru politologie nebo příbuzném.
  • Zaměření na mezinárodní vztahy a Evropskou unii výhodou.
  • Znalost anglického jazyka a schopnost v něm přednášet.

Termín nástupu: červenec 2020 (příp. dle dohody), více informací zde

Bližší informace: Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D., email: milan.hrubes@uhk.cz