První Ph.D. workshop: Prodloužení termínu pro podávání abstraktů


Univerzitní centrum Telč, 14. – 15. 5. 2020

Deadline: 20. února 2020

Česká společnost pro politické vědy vyhlašuje výzvu pro podávání abstraktů na první Ph.D. workshop ČSPV, který se bude konat 14. – 15. května 2020 v Univerzitním centru Telč. Cílem workshopu je poskytnout platformu pro prezentování a diskuse výsledků výzkumu doktorských studentů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií a bezpečnostních studií, případně příbuzných oborů.

Díky formátu workshopu a zaštítění zkušenými výzkumníky z jednotlivých oblastí poskytuje workshop výjimečný prostor nejen pro prezentaci výsledků a diskusi, ale i pro získání kvalitní zpětné vazby a doporučení pro publikaci výsledků doktorského výzkumu.

Deadline pro podávání abstraktů v českém nebo anglickém jazyce v rozsahu do 300 slov na emailovou adresu workshop@cspv.cz je prodloužen do 20. února 2020. Abstrakt musí obsahovat výzkumnou otázku, konceptuální nebo teoretická východiska a nástin postupu analýzy.

Workshop bude tematicky rozdělen do sekcí, kde každý účastník kromě prezentování vlastního paperu bude mít i roli diskutujícího. Předpokládá se přibližně jedna hodina na prezentaci a diskusi každého z paperů.

Rozhodnutí o přijetí abstraktu bude oznámeno do konce února 2020. Deadline pro odevzdání finální verze paperu je 30. duben 2020. Dodržení deadlinu je zásadní, neboť papery budou rozeslány všem účastníkům daného workshopu s předstihem.

Součástí konference bude i panelová diskuse týkající se akademického psaní a úspěšného publikování (TBC).

Účastnický poplatek: 1.500 Kč (pro členy ČSPV 1000 Kč). Součástí poplatku není strava ani ubytování.

 

Za organizátory:

doc. Vlastimil Havlík, Ph.D.

PhDr. Petr Just, Ph.D.

Mgr. Karel Kouba, Ph.D.

 

Ph.D.-workshop_call (1)