Dvě zimní školy kvantitativních metod (únor 2020)

Chcete se detailně seznámit s pokročilejšími postupy kvantitativní analýzy sociálněvědních dat? Zajímá vás, jak modelovat vztahy mezi sociálněvědnímifenomény? Chcete poznat přístupy, které se užívají pro kategoriální data?

Pak právě pro vás jsou určeny dvě zimní školy, které se uskuteční v únoru 2020 na půdě FSS MU v Brně. Akce jsou určeny jak pro studenty (zejména Ph.D. studia) tak i pro výzkumníky a akademiky. Detailní program obou akcí, pokyny k přihlašování a odkaz na přihlašovací formulář naleznete zde.
Postupy pro spojitá data budou vyučovány 4. – 7. února 2020, postupy pro kategoriální data 11. 14. února 2020. Obě akce spoluorganizuje Institut sociologických studií FSV UK, katedra sociologie FSS MU a Česká sociologická společnost. Záštitu pro obě zimní školy poskytly též další odborné společnosti: Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost a Česká společnost pro politické vědy. Počet míst je omezen (maximálně 20 účastníků na jedné zimní škole), přednost mají členové odborných společností, které akci zaštiťují. V případě nadměrného zájmu, rozhoduje datum přihlášení; cena je 4.000 Kč za jednu zimní školu.