VII. Kongres České společnosti pro politické vědy – Výzva k podávání návrhů na panely a příspěvky

Termín konání: 5. až 7. 9. 2018

Místo konání:  Metropolitní univerzita Praha, Dubečská 900/10, Praha 10

Výbor České společnosti pro politické vědy si Vás dovoluje informovat, že VII. Kongres České společnosti pro politické vědy se uskuteční ve dnech 5. – 7. 9. 2018 v Praze v prostorách Metropolitní univerzity Praha (Dubečská 900/10, Praha 10 – Strašnice). Pozvání k přednesení keynote address přijal Dr. Seán Hanley, odborník na českou politiku ze School of Slavonic and East European Studies, University College London (UK). Výbor České společnosti pro politické vědy v souvislosti s přípravou kongresu vyhlásil výzvu k podávání návrhů na panely a samostatné příspěvky z politických věd i příbuzných oborů. Podrobnosti výzvy naleznete níže.

Termíny pro podávání návrhů a další užitečné lhůty:

 • termín pro navrhování celých panelů: do 28. 2. 2018
 • termín pro navrhování samostatných vystoupení: do 31. 3. 2018
 • posouzení panelů a příspěvků programovým výborem: do 31. 5. 2018
 • registrace a platba kongresových poplatků: do 31. 7. 2018 (podrobnosti na druhé straně této výzvy)

Náležitosti návrhů:

Návrh na celý panel musí obsahovat:

 • název panelu
 • jméno, afiliace a kontakt na navrhovatele
 • jméno, afiliace a kontakt na předsedu (v případě, že předseda bude v panelu též prezentovat vlastní příspěvek, určí navrhovatel i spolupředsedu)
 • názvy příspěvků a jejich anotace o rozsahu cca 500 znaků, jména, afiliace a kontakty na členy panelu
 • panel by měl být složený ideálně ze 4 příspěvků, členové panelu by měli pocházet minimálně z 3 pracovišť
 • panely a příspěvky mohou být v českém, slovenském či anglickém jazyce

Návrh na samostatný příspěvek musí obsahovat:

 • název příspěvku a anotace o rozsahu cca 500 znaků
 • jméno, afiliace a kontakt na autora příspěvku
 • příspěvky mohou být v českém, slovenském či anglickém jazyce

Registrace a kongresový poplatek:

 • kongresové poplatky byly určeny v následující výši
  • členové ČSPV: 1.000 Kč
  • nečlenové ČSPV: 1.500 Kč
  • studenti doktorských studijních programů: 500 Kč
 • v případě přijetí panelů a příspěvků do programu kongresu obdrží jejich autoři současně s potvrzením o přijetí příspěvku i podrobné informace k registraci a platbě poplatku

Kontakt:

 • návrhy na panely i na samostatné příspěvky zasílejte elektronicky na emailovou adresu:kongres2018@cspv.cz

Programový výbor:

 • PhDr. Radek Buben, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze – Filosofická fakulta)
 • Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická)
 • Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)
 • PhDr. Petr Just, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)
 • PhDr. Karel Kouba, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
 • Doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd)
 • Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)