Informace ohledně kongresu IPSA v Istanbulu

IPSA pořádá několik metodologických letních škol:
1) IPSA Summer School on Concepts, Methods and Techniques in Political Science, 6.-17. června 2016, Flasco, Mexico, pro více informací viz: http://ipsa.flacso.edu.mx/
2) 5th Annual IPSA-NUS Summer School for Social Science Research Methods, 4.-15. července 2016, National University of Singapore, pro více informací viz: http://methods-school.nus.edu.sg
3) 4th IPSA_METU Summer School for Social Science Research Methods, 29. srpna až 9. září 2016, Middle East Technical University, Ankara, Turecko, pro více informací viz: http://ipsa.sbe.metu.edu.tr